Wykłady

Za nami V Krajowa Konferencja Apiterapii w Kamiannej

V Krajowa Konferancja Apiterapii Plakat

Za nami V Krajowa Konferencja Apiterapii

18.11.2023 roku w Kamiennej odbyła się V Krajowa Konferencja Apiterapii. W wydarzeniu brali udział specjaliści, naukowcy i lekarze specjalizujący się w dziedzinie apiterapii. Podzielili się oni swoją wiedzą i wynikami z lekarzami, pszczelarzami oraz miłośnikami miodu i pszczół.

Organizatorzy

Konferencję zorganizowała Fundacja Po Zdrowie Do Natury wraz z Polską Fundacją Apiterapii.

Główny patronat konferencji objął Marek Kwiatkowski- Starosta Nowosądecki. Partnerami były Lasy Państwowe, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja zorganizowana była przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Uroczyste otwarcie konferencji

Uroczyste otwarcie konferencji poprowadziła Renata Stelmach prezes Fundacji Po Zdrowie Do Natury. Wspomniano również o Księdzu Ostachu, który zapoczątkował w latach 60-tych apiterapię w Kamiannej.

Wykłady prowadzili Profesor Artur Stojko, który mówił o wykorzystaniu produktów pszczelich w medycynie. Dr Paweł Ramos przedstawił analizę zafałszowanych miodów z wykorzystaniem najnowszych technik analitycznych, Dr Agata Kabała-Dzik poprowadziła wykład o właściwościach przeciwnowotworowych produktów pszczelich w badaniach in-vitro, Dr Joanna Jaworska przedstawiła analizy jakościowe polskich miodów za pomocą spektroskopu magnetycznego rezonansu jądrowego.

Konferencja i wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem sala konferencyjna była całkowicie zapełniona a wykład on-line live oglądało ponad 500 osób. Po konferencji nie było końca pytaniom słuchaczy. Wiedza i informacje przekazane przez prowadzących była ogromna.

Podziękowania

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, lekarzom, pszczelarzom, zgromadzeniom, fundacjom. Dziękujemy władzom lokalnym i regionalnym za przybycie i udział w konferencji między innymi Wójtowi gminy Łabowa Marcie Słaby, zastępcy wójta Sławomirowi Rybarskiemu. Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pawłowi Szczygło, który poprowadził prelekcję na temat pszczół w lesie i inicjatyw Lasów Państwowych w aspekcie wsparcia pszczół do zasiedlania lasów.

Dziękujemy mediom, rozgłośniom radiowym i telewizji Polskiej za przygotowanie materiału z konferencji.

Podsumowanie

Kamianna zawsze miodem płynęła i dzięki nowym inicjatywom będzie w dalszym ciągu ją kontynuowała. Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu Fundacji Po Zdrowie Do Natury i Polskiej Fundacji Apiterapii, Miodowa Klinika będzie czerpała wiedzę i umiejętności, aby leczyć produktami pszczelimi.

Link do konferencji: Miodny TV | Miodny Szlak

Zapraszamy do pobrania broszury z wydarzenia:

Related Posts