Ścieżki przyrodnicze

Poznaj najczęściej odwiedzane i najlepsze ścieżki przyrodnicze Miodnego Szlaku

W Poszukiwaniu Buczyny Karpackiej 2 Przystanek3
W Poszukiwaniu Buczyny Karpackiej1 Buczyna Karpacka1

W POSZUKIWANIU BUCZYNY KARPACKIEJ

Ścieżka usytuowana jest na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, u podnóża najwyższego szczytu Beskidu Sądeckiego – Radziejowej (1266 m n.p.m.). Prowadzi przez malownicze i zróżnicowane tereny leśne Nadleśnictwa Stary Sącz, typowe dla górskich siedlisk regla dolnego Beskidu Sądeckiego.

Teren, na którym się znajdujemy, jest często odwiedzany przez turystów podążających górskimi szlakami na Przehybę i Radziejową. Dzięki naszej ścieżce można będzie lepiej poznać ten cenny przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo zakątek południowej Polski. Większa część trasy podąża przez obszar Lasów Państwowych – Leśnictwa Przysietnica – natomiast pozostały odcinek biegnie przez grunty należące do gminy Stary Sącz.

Ścieżka powstała przy współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i Nadleśnictwa Stary Sącz. Jest ogólnodostępna, przeznaczona zarówno dla doświadczonych górskich piechurów, jak i początkujących turystów, którzy dopiero zaczynają przygodę z górami.

SZLAKIEM LEŚNYCH

Ta ścieżka przyrodniczo-historyczna rozpoczyna się w Woli Kroguleckiej, a następnie grzbietami, poprzez łąki i lasy, prowadzi do Doliny Popradu. W celu dotarcia do ścieżki przyrodniczej Szlakiem Leśnych należy z centrum Barcic, leżących pomiędzy Starym Sączem a Rytrem, kierować się na Wolę Krogulecką. Po przejściu około 3 km bez trudu można zauważyć tablicę prowadzącą do pierwszego przystanku, jakim jest Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Przejście całej trasy zajmuje ok. 3,5 godz. W tym czasie podróżni mają do pokonania dystans 7 km, zaczynający się od wysokości 550 m n.p.m., a kończący się na wysokości ok. 330 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie na tej ścieżce ma 700 m n.p.m.

Po drodze wyznaczono 10 przystanków z tablicami informacyjnymi. Trasa ścieżki oznaczona jest symbolem graficznym – kwadratem w kolorze biało-czerwonym. W końcowym odcinku ścieżki między przystankiem 9. a 10. umiejscowiono wiatę turystyczną, gdzie można swobodnie usiąść, zrelaksować się i złapać oddech. Ścieżka jest ogólnodostępna, przeznaczona zarówno dla wprawionych piechurów, jak i miłośników dłuższych, leniwych spacerów.

Szlakiem Lesnych2
Szlakiem Lesnych1
Obrozyska2 Rezerwat
Obrozyska1 Przystanek1

LAS LIPOWY OBROŻYSKA

Prezentowana ścieżka dydaktyczna przebiega przez obszar atrakcyjny krajobrazowo i przyrodniczo, pełni funkcję kształcącą i rekreacyjną. Przy okazji relaksującego spaceru można zdobyć informacje na temat historii i przyrody rezerwatu Las Lipowy Obrożyska.

Uczestnictwo w zajęciach terenowych na ścieżce ma na celu: umożliwienie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, edukację ekologiczną poprzez nauczanie właściwego spojrzenia na przyrodę i procesy w niej zachodzące, pogłębienie wiedzy przyrodniczej dzięki możliwości prowadzenia obserwacji w terenie, przypomnienie funkcji lasu i form ochrony przyrody w Polsce, kształtowanie wśród uczniów postawy przyjaciela lasu rozumiejącego jego prawa, funkcje oraz potrzebę zachowania bioróżnorodności.

Ścieżka dydaktyczna jest ogólnie dostępna. Najłatwiej dojść do niej od ulicy Lipowej w Muszynie (przy sanatorium dla ociemniałych, 1500 m od centrum miasta). Przy wejściu na ścieżkę zlokalizowany jest duży parking, na którym można bezpiecznie zostawić samochód. Ścieżka jest oznaczona w terenie piktogramami – biało-zielonymi kwadratami umieszczonymi na drzewach.

Bogactwo Natury

BOGACTWO NATURY

Kult Pszczoły

KULT PSZCZOŁY

Zdrowie

ZDROWIE

Magiczne Miejsce

MAGICZNE MIEJSCE

HET NA HORE BEZ SKOLE

Ścieżka przyrodnicza utworzona na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, we wschodniej części Pasma Jaworzyny Krynickiej, zaczyna się przy siedzibie starosądeckiego oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM) w Woli Kroguleckiej. Jej celem jest ukazanie zwiedzającym bogactwa przyrodniczego gór oraz występującego tu charakterystycznego dla górskich terenów osadnictwa wiejskiego.

Wytyczoną w terenie trasę o długości ok. 3,5 km wyznaczają dwie tablice, usytuowane na początku i na końcu, oraz sześć kamiennych głazów z umieszczonymi na nich kodami QR, które po zeskanowaniu dostarczają informacji o danym miejscu.

Dużym atutem ścieżki jest jej interesujące usytuowanie w terenie. Poprowadzona jest ona bowiem przez wiele atrakcyjnych punktów, m.in. Popradzkie Centrum Edukacyjne, platformę widokową, z której można podziwiać rozległe panoramy Pasm Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej czy znajdujący się na końcu trasy Głęboki Jar, będący pomnikiem przyrody. Przemierzając ścieżkę, można nie tylko podziwiać wspaniałe widoki, ale także uzupełnić swoją wiedzę przyrodniczą, doświadczyć bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz nabrać przekonania o konieczności jej ochrony.

Het Na Hore2 Most
Szlak Stadnickiego3 2
Szlak Stadnickiego3

SZLAK HRABIEGO STADNICKIEGO

Trasa zaczyna się w Łabowej, a kończy w Życzanowie – przysiółek Rytra. Ciągnie się pasmem Jaworzyny Krynickiej na długości 22 km. Z Łabowej prowadzi przez Uhryń, Łabowiec oraz Barnowiec. Na trasie można, zobaczyć piękne okazy jodły, liczące po kilkaset lat.

Niedaleko Łabowskiej Hali, na wielkiej skale znajduje się punkt widokowy, skąd można podziwiać wspaniałe panoramy Beskidu Niskiego. Dalej ścieżka prowadzi przez Pisaną Halę w kierunku Makowicy, a stamtąd do Życzanowa, gdzie atrakcją jest objęty ochroną pomnikową kanion górskiego potoku.

Najwyższymi wzniesieniami na trasie są: Wierch nad Kamieniem (1083 m n.p.m.), Łabowska Hala (1061) i Makowica (962). Podczas wycieczki, ze szczytów: Makowicy, Skały Składziszczańskiej i Zadniego Wierchu można podziwiać malownicze górskie krajobrazy. Czas przejścia całej trasy – ok. 8 godzin.

Dołącz do naszej Marki Lokalnej, czekamy na Ciebie!