Kapituła

Skład Kapituły Miodny Szlak

Zbigniew Pasieka – Chirurg, Endokrynolog ,Kierownik Zakładu Chirurgii Doświadczalnej, Zastępca Kierownika Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kinga Studzińska–Pasieka –Dyrektor Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ,starszy wykładowca języka angielskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Marta Mordarska -Radna Województwa Małopolskiego , Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej , I Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury , Członek Komisji  Ochrony Zdrowia Województwa Małopolskiego

Paweł Szczygieł – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

Andrzej Zarych – Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury ” Sokół” w Nowym Sączu

Beata Zmieniewicz – Wykładowca Akademii Nauk  Stosowanych w Nowym Sączu , Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Dietetyki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Justyna Tokarczyk – Dyrektor Biura Promocji  i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Daniel Lisak – Szef Biura Krynickiej Organizacji Turystycznej w Krynicy Zdrój

Olga Gałek – Specjalista ds. budowania marek lokalnych, animator ds. partnerstw Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie

0awhaostoe

Dołącz do naszej Marki Lokalnej, czekamy na Ciebie!