Marka Miodny Szlak

Czym jest marka lokalna?

Marka lokalna jest znakiem słowno-graficznym, pod którym promowana jest grupa produktów posiadających wspólne cechy i wartości, istotne z punktu widzenia konsumentów oraz jej twórców – producentów i usługodawców.

Marka lokalna jest dziełem i sercem społeczności lokalnej. Głos tego serca pobudza emocje, wrażenia, wspomnienia, marzenia miłośników miejsca.

Twoje produkty i usługi z logiem Marki lokalnej Miodny Szlak

Produkty Ze Znakiem

Produkty i usługi ze znakiem marki

Produkty i usługi przygotowane dla klientów pod marką lokalną niosą w sobie wartości, które zasadniczo wyróżniają je spośród lawiny dostępnych dóbr. Są to:

– związek z regionem powstawania;

– przyjazność dla środowiska;

– tworzenie lokalnych miejsc pracy.

Te trzy wartości decydują o charakterze producentów, produkty i klientów, sprawiając jednocześnie, że marka lokalna jest wyróżnikiem regionu, produktów i klientów.

Poznaj produkty

Bogactwo Natury 3

BOGACTWO NATURY

Kult Pszczoly 3

KULT PSZCZOŁY

Zdrowie 3

ZDROWIE

Magiczne Miejsce 3

MAGICZNE MIEJSCE

Usługi i inicjatywy ze znakiem marki

W gronie użytkowników znajdują się w szczególności:

– lokalni producenci produktów spożywczych,

– lokalni producenci kosmetyków, mebli i innych produktów użytkowych

– rolnicy posiadający własne uprawy warzyw, sprzedający produkty nieprzetworzone;

– rękodzielnicy, artyści (m.in. malarze, rzeźbiarze, pieśniarze, śpiewaczka operowa), galerie,

– organizatorzy imprez lokalnych,

– oferujący warsztaty artystyczne, kulinarne, wytwórcze,

– stowarzyszenia i fundacje realizujące inicjatywy lokalne, firmy turystyczne, przewodnicy,

– hotele, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rehabilitacji, uzdrowiska, SPA,

– punkty informacji turystycznej (formalne i nieformalne);

– zarządzający zabytkami.

Poznaj produkty

011 Ar33150

Miodne Prezenty na Miodnym Szlaku

Zapoznaj się z ofertą

Oferta
Bogactwo Natury 3

BOGACTWO NATURY

Kult Pszczoly 3

KULT PSZCZOŁY

Zdrowie 3

ZDROWIE

Magiczne Miejsce 3

MAGICZNE MIEJSCE

Oferta produktów rękodzielniczych

Oferta Miodny Szlak

Dołącz do naszej Marki Lokalnej, czekamy na Ciebie!