Informacje, Konkurs

Spotkanie Miodnego Szlaku w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Starostwo Miodny Szlak

W dniu 28 lutego odbyło się spotkanie organizacyjne Fundacji Po Zdrowie Do Natury, pod egidą której działa Miodny Szlak w sali Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Nasi pracownicy pomagali wypełniać wnioski o przyznanie prawa do posługiwania się znakiem marki nowym pretendującym o znak marki, oraz wnioski o przedłużenie dla tych którzy pozytywnie przeszli ubiegłoroczny etap weryfikacji i mają prawo do posługiwania się znakiem marki lokalnej Miodny Szlak. Bardzo dziękujemy Panu Staroście Nowosądeckiemu za udostępnienie sali za nasze spotkanie, oraz za przybycie na spotkanie z nami p. Marcie Mordarskiej Radnej Województwa Małopolskiego, członkini Kapituły Miodny Szlak ,p. Antoniemu Koszykowi Antoni Koszyk- Vicestaroście Nowosądeckiemu, p. Justynie Tokarczyk – Sekretarz Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, członkini Kapituły Miodny Szlak p. Oldze Gałek- naszej koordynatorce w procesie budowania marki Miodny Szlak , Specjalistce ds. marki lokalnej, członkini Kapituły Miodny Szlak .