Informacje, Konkurs, Warsztaty

Program stypendialny Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi dla certyfikowanego użytkownika znaku Miodny Szlak, Michała Winiarskiego dobiegł końca.

Logo Nikidw 770x770 (002) (1)

Program stypendialny „ Mistrz-Uczeń” Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pt. „Młynarstwo tradycyjne” dobiegł końca.

Pan Michał Winiarski jako certyfikowany użytkownik znaku marki lokalnej Miodny Szlak na usługę: „warsztaty w Osadzie Młyńskiej ” uczestniczył w programie stypendialnym „Mistrz-Uczeń „( Ireneusz Grela jako Mistrz a Michał Winiarski jako uczeń ) który został zrealizowany w okresie od lipca do grudnia 2022 roku.

Mistrz młynarstwa, zawodowy nadmłynarz, pasjonat młynarstwa tradycyjnego, właściciel zabytkowego młyna na Dolnym Śląsku Ireneusz Grela w ramach projektu stypendialnego przekazał swojemu uczniowi Michałowi Winiarskiemu, właścicielowi zabytkowej osady młyńskiej, jednej z ostatnich istniejących na Sądecczyźnie unikatową wiedzę i umiejętności młynarstwa tradycyjnego.

W ramach projektu stypendialnego zrealizowane zostało przeprowadzenie kursu młynarskiego w zakresie podstawowej wiedzy młynarskiej. Współcześnie nie są prowadzone tego typu kursy młynarskie ze względu na fakt iż tradycyjne młynarstwo niemal całkowicie zanikło. W okresie do lat 60/70 XX wieku kursy młynarskie były prowadzone dla właścicieli prywatnych młynów gospodarczych. Umożliwiało to uzyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu młynarstwa i uprawniało do obsługi i prowadzenia młyna. Kurs obejmował w sumie 122 godziny zajęć kursowych z czego większość będzie prowadzona w młynie mistrza w m. Dobra. Przeprowadzone były także zajęcia kursowe w młynie ucznia. Kurs młynarski uwieńczony został uzyskaniem dyplomu ukończenia kursu. Ponadto sporządzone zostały schematy przemiałowe młynów wiejskich ucznia w Osadzie Młyńskiej w Roztoce.

Zostały one sporządzone wspólnie przez ucznia i mistrza.

W ramach projektu zorganizowano w sierpniu festyn młynarski w młynie mistrza w Dobrej a także pokaz nakłuwania kamieni młyńskich podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w Sądeckim Parku Etnograficznym lub w Osadzie Młyńskiej we wrześniu 2022 roku. Podczas obydwu tych imprez odbyły się prowadzone przez mistrza i ucznia pokazowe przemiały, warsztaty edukacyjne oraz prelekcje na temat tradycyjnego młynarstwa.