Informacje

Prelekcja – Znaczenie jakości produktów pszczelich

Zaproszenie Fundacja Aktualne

Fundacja Po Zdrowie Do Natury zaprasza na Cykl Prelekcji pt. „Znaczenie jakości produktów pszczelich”

PATRONAT HONOROWY STAROSTA NOWOSĄDECKI

Zadanie zrealizowano w ramach konkursu „Zdrowe Sądeckie – EDYCJA 2024” przy wsparciu finansowym powiatu Nowosądeckiego.