Informacje

Miodny Szlak to opowieści lokalnych przewodników o kulturze, tradycji i burzliwej historii tego miejsca ….

4 1

Miodny Szlak to opowieści lokalnych przewodników o kulturze, tradycji i burzliwej historii tego miejsca, które niosą się echem wśród gór. Chórki potoków i lasów szepczą podpowiedź , by cieszyć się magią każdej spędzonej tu chwili . Miodna Kamianna to szczególne uroczysko na Miodnym Szlaku , wokół którego konkretnego kształtu i smaku nabierają marzenia .