Informacje, Naukowe publikacje

Certyfikacja produktów pszczelich według standardów Prof.dr hab.n.farm.Artura Stojko

328794047 590022819179275 519988692998058673 N

Drodzy Miodni,

Jest nam niezmiernie miło poinformować że ocena produktów pszczelich zgłoszonych do oceny przez Kapitułę Miodnego Szlaku, która przyznaje prawo do posługiwania się znakiem marki lokalnej Miodny Szlak, odbywać się będzie według wskazań i standardów Pana profesora dr hab. n. farm. Artura Stojko. Pan profesor od 50 lat zajmuje się apiterapią i jest między innymi prezesem Polskiej Fundacji Apiterapii, wykładowcą akademickim, prowadzi seminaria i szkolenia, a przede wszystkim jest wspaniałym człowiekiem. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za zaufanie i za przekazanie narzędzia do czuwania nad jakością produktów pszczelich.