Informacje, Jarmarki, Warsztaty

28.08.2022 Regionalny Jarmark na Miodnym Szlaku

Plakat Miodny Sierpien 3

Program Jarmarku :

„Warsztaty na temat zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami „

Miasteczko Galicyjskie ,28 sierpnia 2022

godz.11:00-16:00

>>11:00- rozpoczęcie Ekologicznego Jarmarku Regionalnego na Miodnym Szlaku

>>11:00-11:15 prelekcja Pana Przemysława Nosal- Specjalisty Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych ,Nadleśnictwo Nawojowa

>>12:00 – 12:10 występ wokalny przedstawicielki Górali Łąckich – Zuzanny Misterska w tradycyjnym stroju ludowym

>>13:00-13:30 prelekcja Pani Anny Bryja -p.o. Kierownika Działu Inspekcji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ,Delegatura w Nowym Sączu

>>14:00-14:10 występ wokalny przedstawicielki Górali Łąckich – Zuzanny Misterska w tradycyjnym stroju ludowym

>>15:00-15:15 prelekcja Pani Aldony Rogowskiej – właścicielki gospodarstwa biologicznego w Żeleźnikowej Wielkiej

>>16:00 zakończenie Ekologicznego Jarmarku Regionalnego na Miodnym Szlaku

Do zobaczenia Na Miodnym Szlaku !