Rezerwaty przyrody

Poznaj rezerwaty przyrody zlokalizowane na terenie Miodnego Szlaku

BANISKA

To ścisły rezerwat w miejscowości Roztoka Ryterska. Położony w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim w Popradzkim Parku Krajobrazowym. Jest to rezerwat leśny, z pięknymi okazami buka zwyczajnego i jodły pospolitej. Najstarsze okazy mają aż 200 lat, sięgają prawie 30 m wysokości, a ich pień ma średnicę 1m. Na terenie rezerwatu można odnaleźć osuwisko dolinne – bardzo nietypowe w tym terenie zjawisko. Rezerwat można zwiedzać spacerując ścieżką dydaktyczną „Rogasiowy Szlak”

Miodny Szlak Łabowa 1

LEMBARCZEK

Jest leśnym rezerwatem w paśmie Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim, na górze Lembarczek. Na jego obszarze są wyjątkowe naturalne drzewostany jodły i buka. Jest to rezerwat o ścisłej ochronie pomnika pod Urzędem Gminy Łabowa.

Bogactwo Natury

BOGACTWO NATURY

Kult Pszczoły

KULT PSZCZOŁY

Zdrowie

ZDROWIE

Magiczne Miejsce

MAGICZNE MIEJSCE

BIAŁOWODZKA GÓRA NAD DUNAJCEM

Położony na stokach szczytu Zamczysko, w paśmie masywu Białowodzkiej Góry. Gatunek chroniony w tym terenie to jarząb brekinia. Drzewo to osiąga wysokość od 15 do 25 m wysokości, ma rozłożystą i gęstą koronę. Chronionymi gatunkami które również występują na tym terenie są irga czarna, lilia złoto głów, kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity oraz naparstnica zwyczajna.

Szlakiem Leśnych2
Szlakiem Leśnych1
Szlakiem Leśnych1

OKOPY KONFEDERACKIE

Leśny rezerwat na Jaworze, nadleśnictwo Piwniczna. Cel rezerwatu to zachowanie okopów wzniesionych przez Konfederatów Barskich z drugiej połowy XVIII wieku. Ziemne umocnienia zachowały się jednak fragmentarycznie. Chronione gatunki to dziewięćsił bezłodygowy oraz podkolan biały.

WIERCHOMLA

Położona jest w gminie Piwniczna Zdrój na terenie pasma Jaworzyny Krynickiej. Obejmuje stoki szczytu Pusta Wielka w Beskidzie Sądeckim. Rezerwat leśny chroniący głównie buka i jodłę. Na terenie rezerwatu występują skały z piaskowca oraz zlepieńce.

Wieża Widokowa Fot. Tadeusz Ogórek
Pijalnia Arystyczna Zimą

ŻEBRACZE

Leśny rezerwat w gminie Muszyna, w paśmie Jaworzyny Krynickiej. Pod ochroną znajduje się tutaj ekosystem żyznej buczyny karpackiej i kwaśnej buczyny górskiej. Jak w większości rezerwatów pasma Jaworzyny i tu dominuje jodła i buk.

LAS LIPOWY OBROŻYSKA

Zlokalizowany w Muszynie, przez rezerwat przechodzi ścieżka dydaktyczna. Rezerwat obejmuje jedyny w Karpatach las lipowy. Wśród gatunków jest: lipa drobnolistna, grab, jodła, buk, świerk, jawor i modrzew.

HAJNIK

Położony w gminie Muszyna, na stokach szczytu Dubnego w paśmie Gór Leluchowskich. Gatunkiem chronionym jest jodła, osiągająca wiek od 130 do 180 lat. Pojedyncze drzewa osiągają wysokość nawet 40 m.

CISÓW W MOGILNIE

Położony w gminie Korzenna, nadleśnictwo Stary Sącz. Położony na stokach Jodłowej Góry w Beskidzie Niskim. Teren ochrania naturalne stanowisko cisa.

NIEOŻYWIONEJ „DIABLEJ SKAŁY”

Inna nazwa Diable Skały. Znajduje się w miejscowości Bukowiec w gminie Korzenna. Utworzony aby chronić grupy skalne piaskowca ciężkowickiego oraz powstałe jaskinie szczelinowe(Diabla Dziura w Bukowcu). W jaskiniach spotkać można nietoperze: podkowca małego i nocka dużego. Rezerwat należy do obszaru Natura 2000.

UHRYŃ

To leśny rezerwat w miejscowości Uhryń w gminie Łabowa. Jego teren należy do Natura 2000. Gatunkami chronionymi jest starodrzew bukowo-jodłowy. Okazy sięgają wysokości aż 40m. Rezerwat podlega ścisłej ochronie.

ŁABOWIEC

Piękny leśny rezerwat w miejscowości Łabowiec, gmina Łabowa. Celem ochrony jest zachowanie względów przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych lasów Puszczy Karpackiej.

BARNOWIEC

Zlokalizowany w miejscowości Barnowiec, gmina Łabowa. Znajduje się w Paśmie Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim. Jest to kolejny rezerwat leśny o ścisłej ochronie. Ostały się tu okazy drzew w wieku nawet 300 lat. Gatunkiem dominującym jest buczyna karpacka. Na terenie rezerwatu jest skalne urwisko.

WYSPA GRODZISKO

Unikalny rezerwat ptaków – na Jeziorze Rożnowskim. Na terenie wyspy znajduje się rezerwat ptactwa wodnego. Jest dużą atrakcją turystyczną mimo iż wejście na jej teren jest zabronione.