Informacje, Konkurs

Nabór wniosków konkursowych o znak marki Miodny Szlak w edycji 2023/2024 upływa z dniem 28 lutego 2023 .

0001


Wnioski konkursowe marki lokalnej Miodny Szlak w edycji 2023/2024 można składać do końca lutego 2023. Do dnia 28 lutego 2023 można składać wnioski konkursowe o prawo do używania i posługiwania się znakiem promocyjnym Miodny Szlak na rok 2023. Nabór wniosków ma charakter stały.
Uchwałą Kapituł Miodny Szlak zostaną wyłonieni nowi użytkownicy znaku marki Miodny Szlak w edycji 2023/2024 którzy spełnili wszystkie restrykcyjne wymogi znaku marki Miodny Szlak.
Uroczysta Gala wręczenia certyfikatów Miodny Szlak będzie zwieńczeniem prac Kapituły .
Celem ubiegania się o prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym Miodny Szlak należy wypełnić czytelnie wzór wniosku wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne do pobrania na stronie internetowej
https://miodnyszlak.pl/dokumenty/.
Wypełnione dokumenty wraz z załącznikami (wymaganymi pozwoleniami, zezwoleniami, koncesjami uprawniającymi do wprowadzenia do obrotu produktu (produktów)/ usługi (usług )/ inicjatywy (inicjatyw ) objętych wnioskiem i prowadzenia związanej z tym działalności należy przesłać na adres :
Miodny Szlak
Kamianna 50
33-336 Łabowa lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail : info@miodnyszlak.pl
Regulamin dostępny do pobrania na stronie internetowej :
https://miodnyszlak.pl/dokumenty/