Informacje

Małopolskie Dni  Dziedzictwa Kulturowego w Osadzie Młyńskiej

Roztoka Mynska

Osada młyńska rodziny Winiarskich to jedna z nielicznych tradycyjnych zagród na Pogórzu Rożnowskim, która zachowała swój oryginalny układ i wyposażenie.

Jej niewątpliwym walorem jest także malownicze położenie i otaczający budynki naturalny ogród, z
przepływającym obok potokiem Roztoczanką.

Michał Winiarski, zgromadził bogate zbiory sprzętów wykorzystywanych we młynie i gospodarstwie
wiejskim.